Jag har fått ett meddelande om “Bandwidth limit .."

Det innebär att ni har använt upp nästan all er bandbredd för den aktuella månaden.

Får ni detta meddelandet för första gången ca den 29:e eller 30:e klarar ni er troligtvis utan problem tills den nya månaden startar och mätarna nollställs.

Detta meddelande skickas ut första gången när ni använt 80% av er bandbredd och skickas sedan ut med jämna mellanrum tills mätarna nollställs eller ni uppgraderar eller köper till bandbredd. När all bandbredd är slut, stängs ert abonnemang ner tills månadsskiftet (ingen åtkomst till hemsida).

Article Details

Article ID:
8
Category:
Date added:
2014-10-01 21:12:59
Views:
522
Rating (Votes):
(8)